ChanalChay4

กลุ่มผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรา


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเส้นบะหมี่ แผ่นเกี๊ยว และอาหาร ภายใต้แบรนด์ มาตรฐานแฟรนไชส์ ก้าวไกลทั่วเอเชีย.

สำนักงานใหญ่ของเรา

สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 7/7 ม.8 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
แฟกซ์. 02-904-5634
Phone: 02-904-5223-5

Newsletter